Veldwerk registratiesysteem screenshot

Veldwerk registratiesysteem

Voor Veldwerk Amsterdam en HVO-Querido ontwikkelde wij een maatwerk SaaS ECD dat volledig aansluit bij de werkwijze van deze organisaties

Veldwerk registratiesysteem screenshot

Client

Stichting perMens / Stichting HVO-Querido

Diensten en oplossingen

Onze oplossing

Een conventioneel ECD (elektronisch cliënten dossier) - het digitaal systeem dat zorgprofessionals ondersteunt bij de zorgverlening aan cliënten - sluit niet voldoende aan bij de werkwijze van de stichtingen perMens (team Veldwerk Amsterdam) en HVO-Querido. Het systeem maakt het mogelijk om cliënten en acties voor cliënten te registreren en te rapporteren voor budgetverstrekkers.

Het doel van deze organisaties is opsporen, contact maken, motiveren en toe leiden naar passende hulpverleningstrajecten. In de dagelijkse praktijk is bij OGGZ sprake van problematiek op het gebied van verslaving en/of psychiatrie. Vaak zijn deze mensen zorgmijdend en komen zij regelmatig in aanraking met politie en justitie. Ook sporen de veldwerkers de doelgroep die uit beeld zijn geraakt op en leveren hen zo mogelijk aan bij instellingen en organisaties.
Daarnaast interveniëren en bemiddelen de veldwerkers snel bij onrust en conflicten in drugs-en overlastgebieden.

 


Op zoek naar een oplossing zoals deze?

Neem contact met ons op